Upozorenje kupcima

Smatramo potrebnim obavijestiti kupce da mi proizvodimo smilje ulje isključivo od samoniklog smilja iz prirode,to jest divlje smilje.

Primijetili smo da pojedino smilje iz uzgoja ima drugačiji fizički izgled,kao i da je drugačiji kemijski sastav smilja ulja.

U prilogu dajemo GC analizu našeg eteričnog ulja smilja,analizu ulja dobivenog iz smilja koje je uzgojeno i mišljenje stručnjaka.

GC analiza našeg ulja iz samoniklog smilja:analiza br-7189/14

GC analiza uzgojenog ulja smilja:analiza br-7129/14

Mišljenje stručnjaka:

Analiza eteričnog ulja smilja

Analiza uzoraka smilja iz uzgoja pokazuju znatne razlike u senzorskim svojstvima kao i u udjelima pojedinih komponenata eteričnog ulja.

Dosadašnje analize eteričnog ulja smilja plinskom kromatografijom ukazuju na razlike u udjelu pojedinih komponenata među uzorcima koje najviše ovise o vremenu berbe. Uzorci dobiveni od smilja branog u lipnju i početkom srpnja imaju manji udjel a-pinena (oko 21%) i veći udjel seskviterpena od uzoraka branih krajem kolovoza i kasnije koji sadrže oko 27% a-pinena a prema tome i manj seskviterpena. Ovo vrijedi i za italicene, seskviterpene karakteristične za eterično ulje smilja, jer uzorci ranije berbe sadrže 7-11% a uzorci kasnije berbe oko 6%. Kod angelata, koji su također karakteristični za eterično ulje smilja, nisu dobivene razlike ovisne o vremenu berbe a njihov udjel u eteričnom ulju smilja je od 1-2,5%. Isto se može reći i za italidione čiji je udjel u uzorcima bio 0,5-1,8%. Neril acetat je najzastupljeniji monoterpanski ester a udjel mu se znatno razlikovao (4-11%) a što nije ovisilo o vremenu branja.

Uzorci biljaka iz uzgoja značajno se razlikuju u udjelima seskviterpenskih alkohola čiji udjel u ranije analiziranim uzorcima nije bio veći od 2,5% dok u uzorcima biljaka iz uzgoja je bio veći od 5,5%. Ovo je imalo za posljedicu smanjenje udjela seskviterpena iz kojih su ti seskviterpanski alkoholi nastali. Suprotno tome udjel italicena u prva dva uzorka je bio veći od ranije dobivenih vrijednosti (oko 16%) a udjel italidiona nije značajno odstupao od dosadašnjih vrijednosti (1-1,5%). Udjel angelata je bio veći od 3% što je također više od ranije dobivenih vrijednosti za eterično ulje smilja.

Dr. sc. Marinko Petrović

Centar za kontrolu namirnica